RegulamentOrganizatorii

1. Tap That Job este un eveniment organizat de Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (SiSC), denumit în continuare Organizator, în parteneriat cu Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

2. Participanţii sunt obligaţi să ia la cunoştinţă prezentul regulament şi să respecte deciziile oficiale ale trainerului, partenerilor şi ale organizatorilor. Participanţii au obligaţia să păstreze integritatea publică a organizatorilor, a juriului și a partenerilor.


Modul de desfășurare a concursului

1. Tap That Job va avea loc în Bucureşti, în perioada 23 martie - 1 aprilie 2019, în decursul a două weekend-uri consecutive (23 - 24 martie și 30 - 31 martie).

2. Etapele premergătoare desfășurării proiectului:

  1. Preînscrierea (21 ianuarie - 1 februarie).
  2. Înscrierea (25 februarie - 1 martie).
  3. Selecția CV-urilor participanților (2 - 3 martie).
  4. Susținerea interviurilor și a testelor tehnice (4 - 10 martie).
  5. Comunicarea răspunsului final participanților (11 - 15 martie 2019).

3. La finalul procesului de selecție, vor fi aleși aproximativ 90 de studenți, care vor fi repartizați ulterior în grupe de câte 30, în funcție de preferințele fiecăruia exprimate în prealabil. Fiecare grupă va fi asociată uneia dintre companiile partenere ce vor desfășura cursurile. La sfârșitul ultimului curs se vor oferi premii pentru cei mai buni trei participanți de la fiecare companie.

4. Stabilirea câștigătorilor se va face în funcție de activitatea la cursuri și o temă primită la sfârșitul cursului al doilea din cadrul primului weekend, participanții având la dispoziție cinci zile pentru rezolvarea acesteia. Tema va fi prezentată la finalul cursului al patrulea, la finalul celui de-al doilea weekend. Pentru echivalarea practicii este necesară finalizarea acesteia, precum și prezența integrală la cursuri.


Dreptul de participare

1. La cursurile din cadrul proiectului Tap That Job se poate înscrie orice persoană fizică, student sau masterand, numită în continuare participant. Membrii SiSC se pot înscrie în cadrul proiectului, iar aceștia vor trece prin aceleași criterii de selecție precum ceilalți studenți.

2. Participanţii trebuie să fie studenţi în cadrul ciclului de licenţă sau masterat, având aptitudini, înclinaţii şi interes pentru domeniile din sfera IT și BI (Business Intelligence).

3. Participanţii trebuie să își procure echipamentele necesare în cazul în care reprezentanţii firmelor partenere propun aplicații practice sau dezvoltarea de aplicații în cadrul cursurilor.


Înscrierea în concurs

1. Preînscrierea participanților va avea loc în perioada 21 ianuarie - 1 februarie 2019, termenul limită fiind 1 februarie, ora 23:59, prin intermediul unui formular (disponibil pe site-ul ttj.sisc.ro), fiind necesară atașarea CV-ului personal.

2. Candidații preînscriși nu vor mai putea să se înscrie din nou și în perioada înscrierilor, ci doar să ierarhizeze companiile la ale căror cursuri vor dori să participe. Studenții preînscriși vor avea prioritate la programarea interviurilor.

3. Înscrierea participanților se va face în intervalul 25 februarie - 1 martie, termenul limită fiind 1 martie, ora 23:59. În funcție de numărul persoanelor înscrise până la această dată, este posibil ca perioada de înscriere să se prelungească. Acest aspect va fi comunicat în timp util, prin mijloace online

4. Înscrierea se va realiza completând formularul online, iar fiecare participant își va atașa CV-ul în cadrul acestuia. Formularul este disponibil pe site-ul ttj.sisc.ro (asemenea celui de preînscriere).

5. Participanții au obligaţia să furnizeze informații adevărate și complete atât în formularul online de înscriere în proiect, cât și în CV.

6. După terminarea înscrierilor, toate persoanele înregistrate vor trece prin etapa de selecție ce constă în trierea CV-urilor și mai apoi, într-un interviu cu membrii echipei de organizatori și un test tehnic din partea companiilor partenere. Acest stadiu va avea loc în perioada 4 - 10 martie 2019.

7. În funcție de rezultatul interviului, al testului tehnic și al numărului de locuri disponibile în cadrul fiecărui curs, dar și de ordinea opțiunilor pe care participanții o vor alege, se va face selecţia participanţilor fiecărui curs.

8. După finalizarea procesului de selecție a participanților, fiecare persoană va fi anunțată prin email în legătură cu programul cursului în cadrul căruia a fost selectată. Aceștia vor confirma obligatoriu prezența lor la cursuri. În caz contrar, participarea în cadrul proiectului nu va fi posibilă.

9. Participanţii trebuie să respecte programul stabilit de organizatori şi de companiile partenere. În cazul nerespectării programului oficial, participanţii vor pierde dreptul de a participa la cursuri. Organizatorii vor anunţa în timp util programul Tap That Job.

10. Participanții care nu respectă prezentul regulament vor fi excluși automat din proiect.


Jurizarea

1. Participanţii au dreptul de a fi testaţi în timpul cursurilor în funcţie de modul stabilit de fiecare companie.

2. Comisia de corectare a temelor şi a testelor susţinute de către participanţi la sfârşitul celor 4 cursuri va fi formată din membrii companiilor partenere, iar fiecare participant va primi câte un punctaj.

3. Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

4. Participanţii au dreptul de a contesta punctajul primit în 24 de ore de la afişarea rezultatelor.


Drepturile de autor

1. Prezentările lucrărilor sau orice alte materiale realizate în vederea concursului nu vor rămâne în proprietatea organizatorului, dar ne rezervăm dreptul de a ceda codurile sursă ale participanților în cazul în care acestea sunt solicitate de către partenerii proiectului.


Litigii

1. Eventualele litigii apărute între organizator şi concurenţi se vor rezolva pe cale amiabilă.

2. În cazul în care un concurent are de semnalat un incident în legătură cu desfăşurarea evenimentului, se va adresa organizatorului cu o sesizare scrisă în acest sens trimisă pe adresa tapthatjob@sisc.ro, în termen de maximum 15 de zile de la data incidentului, organizatorul fiind obligat să ofere un răspuns în maximum 30 de zile.

3. În cazul în care petentul nu este mulţumit de răspunsul primit sau de modalitatea de soluţionare a incidentului, are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti române competente.

4. Organizatorii nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate privind accidentele, incidentele de natură contravenţională sau penală, răniri, consum de băuturi alcoolice în timpul desfăşurării cursurilor susţinute de partenerii proiectului Tap That Job.

5. Organizarea proiectului poate fi întreruptă doar în cazul apariţiei unor evenimente importante neprevăzute sau din motive independente de voinţaorganizatorilor.

6. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica articolele prevăzute în regulament cu condiţia de a anunţa în timp util modificările apărute.

Clauză privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

1. Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și Protecția acestora reflectă cerințele Regulamentului European (GDPR, nr. 679/2016) și respectă reglementările autohtone enunțate în Legea nr.190/2018, prin faptul că Organizatorul asigură respectarea și protejarea confidențialității datelor personale oferite în formularele de înscriere. Orice informație proprie este prelucrată și utilizată conform politicii de confidențialitate a datelor personale și nu va fi folosită în niciun mod care contravine acestei politici.