Acasă Echipă Retrospectivă Articole

Regulament

 1. Organizatorii

  Tap That Job este un eveniment organizat de Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică (SiSC), denumit în continuare Organizator, în parteneriat cu Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

  Participanţii sunt obligaţi să ia la cunoştinţă prezentul regulament şi să respecte deciziile oficiale ale juriului, partenerilor şi ale organizatorilor. Participanţii au obligaţia să păstreze integritatea publică a organizatorilor, a juriului și a partenerilor.


 2. Modul de desfășurare a concursului

  Tap That Job va avea loc în Bucureşti, în perioada 1 martie - 10 aprilie 2017.

  La finalul procesului de selecție, vor fi aleși 100 de studenți repartizați ulterior în grupe de câte 25, iar fiecare grupă va fi asociată unuia dintre cele patru cursuri ale companiilor partenere. Se vor oferi premii pentru cei mai buni 3 participanți de la fiecare companie

  Stabilirea câștigătorilor se va face în funcție de activitatea la cursuri și o temă primită la sfârșitul cursului 2, participanții având la dispoziție 5 zile pentru rezolvarea și trimiterea temei. Pentru echivalarea practicii este necesară această temă, precum și prezența integrală la cursuri.


 3. Dreptul de participare

  La cursurile din cadrul proiectului Tap That Job se poate înscrie orice persoană fizică, student sau masterand, numită în continuare participant. Membrii SiSC se pot înscrie în cadrul proiectului, iar aceștia vor trece prin aceleași criterii de selecție precum ceilalți studenți.

  Participanţii trebuie să fie studenţi în cadrul ciclului de licenţă sau masterat, având aptitudini, înclinaţii şi interes pentru domeniile din sfera IT și BI (Business Intelligence).

  Participanţii trebuie să își asigure echipamentele necesare în cazul în care reprezentanţii firmelor partenere propun aplicații practice sau dezvoltarea de aplicații în cadrul workshop-urilor.


 4. Înscrierea în concurs

  Înscrierea participanților se va face până la data de 9 martie 2017, ora 23:59. În funcție de numărul persoanelor înscrise până la această dată, este posibil ca perioada de înscriere să se prelungească cu câteva zile.

  Înscrierea se va realiza completând formularul online, iar lângă acesta fiecare participant își va atașa CV-ul. Formularul este disponibil pe site-ul ttj.sisc.ro.

  Participanții au obligaţia să furnizeze informații adevărate și complete atât în formularul online de înscriere în proiect, cât și în CV.

  Organizatorul respectă și protejează confidențialitatea datelor personale din formularele de înscriere. Orice informație personală este prelucrată și folosită conform politicii de confidențialitate a datelor personale și nu va fi folosită în niciun mod care contravine acestei politici.

  După terminarea înscrierilor, toate persoanele înregistrate vor trece prin etapa de selecție ce constă într-un interviu cu membrii echipei de organizatori și un test tehnic din partea companiilor partenere. Acest stadiu va avea loc în perioada 13-22 martie 2017.

  În funcție de rezultatul interviului, al testului tehnic și al numărului de locuri disponibile în cadrul fiecărui curs și ordinea opțiunilor pe care participanții o vor alege, se va face selecţia participanţilor fiecărui curs.

  După finalizarea procesului de selecție a participanților, fiecare persoană va fi anunțată în legătură cu programul cursului în cadrul căruia a fost selectată. Aceștia vor confirma prezența lor la aceste cursuri.

  Participanţii trebuie să respecte programul stabilit de organizatori şi de companiile partenere. În cazul nerespectării programului oficial, participanţii vor pierde dreptul de a participa la cursuri. Organizatorii vor anunţa în timp util programul Tap That Job.

  Participanții care nu respectă prezentul regulament vor fi excluși automat din proiect.


 5. Jurizarea

  Participanţii au dreptul de a fi testaţi în timpul cursurilor în funcţie de modul stabilit de fiecare companie.

  Comisia de corectare a temelor şi a testelor susţinute de către participanţi la sfârşitul celor 4 cursuri va fi formată din membrii companiilor partenere, iar fiecare participant va primi câte un punctaj.

  Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

  Participanţii au dreptul de a contesta punctajul primit în 24 de ore de la afişarea rezultatelor.


 6. Drepturile de autor

  Prezentările lucrărilor sau orice alte materiale realizate în vederea concursului nu vor rămâne în proprietatea organizatorului, dar ne rezervăm dreptul de a ceda codurile sursă ale participanților în cazul în care acestea sunt solicitate de către partenerii proiectului.


 7. Litigii

  Eventualele litigii apărute între organizator şi concurenţi se vor rezolva pe cale amiabilă.

  În cazul în care un concurent are de semnalat un incident în legătură cu desfăşurarea evenimentului, se va adresa organizatorului cu o sesizare scrisă în acest sens trimisă pe adresa tapthatjob@sisc.ro, în termen de maximum 15 de zile de la data incidentului, organizatorul fiind obligat să ofere un răspuns în maximum 30 de zile.

  În cazul în care petentul nu este mulţumit de răspunsul primit sau de modalitatea de soluţionare a incidentului, are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti române competente.

  Organizatorii nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate privind accidentele, incidentele de natură contravenţională sau penală, răniri, consum de băuturi alcoolice în timpul desfăşurării cursurilor susţinute de partenerii proiectului Tap That Job.

  Organizarea proiectului poate fi întreruptă doar în cazul apariţiei unor evenimente importante neprevăzute sau din motive independente de voinţa organizatorilor.

  Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica articolele prevăzute în regulament cu condiţia de a anunţa în timp util modificările apărute.